Zespół z Celin

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach od 2010 roku zapraszają mieszkańców wielu powiatów regionu krakowskiego do zaprezentowania się w konkursie.
Najwięcej uczestników przybywa do Krzeszowic z powiatu krakowskiego i chrzanowskiego, ale też olkuskiego czy bocheńskiego czy wielickiego.

Organizatorzy od lat realizują swój cel przypomnienia i przywrócenia tradycji śpiewania pastorałek i powrót do tradycji ludowego kolędowania, charakterystycznego dla bogatej obrzędowości bożonarodzeniowej dawnej wsi.

Podczas Przeglądu można usłyszeć rzadko już wykonywane stare kolędy ludowe, gospodarskie, życzące, okolędowania i zapomniane już często pastorałki.

Komisja oceniająca 2017

Wybrane grupy i soliści i oczywiście laureaci konkursu przez 10 ostatnich lat prezentowali się także przed mieszkańcami gminy i turystami na scenie świątecznego Jarmarku Tradycji.

Dobrym duchem Przeglądu była od samego początku pani Aleksandra Szurmiak-Bogucka, która służyła znakomicie – tak organizatorom jak i uczestnikom – radą, doświadczeniem, a przy tym emanowała niezwykłą życzliwością i serdecznością.

Pani Aleksandrze została zadedykowana jubileuszowa płyta „W Betlejem przy drodze”, wydana w 2019 roku.